Gastouder worden

Meldt u zich dan bij ons aan. Wij zijn, door de groeiende vraag naar gastouderopvang, voortdurend op zoek naar nieuwe gastouders in en rond Almere. Wij bieden u een aantrekkelijk uurtarief, goede begeleiding en opvoedingsondersteuning. U bepaalt zelf hoeveel uur u wilt werken en wanneer, hoeveel kinderen u wilt opvangen (maximaal 6 kinderen) en of u dat thuis wilt doen of in het huis van een "vraagouder".

Hoeveel kinderen u als gastouder mag opvangen is sinds 2010 veranderd, dit hangt af van de leeftijd van de kinderen:
- U mag maximaal zes kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij tellen uw eigen kinderen tot 10 jaar mee.
- U mag niet meer dan vijf kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief uw eigen kinderen tot 4 jaar.
- Er mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd.

Houdt u van kinderen en heeft u tijd? Vul dan het aanmeldingsformulier gastouder voor gastouders in en mail of verstuur het naar ons. We nemen daarna contact met u op voor een intakegesprek.

De gastouder

Dagelijks vinden heel veel kinderen een tweede huis bij een gastouder van Elite Gastouderbureau. De gastouders bieden gastouders een veilig, vast en vertrouwd opvangadres.

De gastouder die voor Elite gastkinderen opvangt moet volgens ons in ieder geval voldoen aan een drietal voorwaarden:

1. Een gastouder is minimaal 18 jaar
2. Tot september 2010 werden aan gastouders geen opleidingseisen gesteld. Met ingang van september 2010 moeten gastouders minimaal een opleidingsniveau Helpende Zorg en Welzijn 2 (SPW 2) hebben.
3. Een gastouder kan een verklaring omtrent gedrag overleggen
4. Een gastouder vangt niet meer dan zes kinderen tegelijkertijd op, exclusief haar eigen kinderen, daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.

Naast deze voorwaarden moet volgens ons een gastouder zich herkennen in de eigenschappen die zijn samengevat in de punten hieronder genoemd onder de kop 'Wie is de gastouder'. De bijbehorende taken voor de uitoefening van het gastouderschap worden tot slot nog beschreven onder het kopje 'Wat doet een gastouder?'

Wie is de gastouder
Een gastouder is communicatief, ze kan luisteren, haar mening onder woorden brengen en zich uitdrukken in de Nederlandse taal
Een gastouder is verantwoordelijk voor eigen handelen en kritisch naar zichzelf
Een gastouder is zelfstandig: tijdens de opvang kan de gastouder zelfstandig handelen
Een gastouder is betrokken en heeft een stabiele uitstraling
Een gastouder heeft pedagogisch inzicht en kan pedagogisch handelen, stelt grenzen en geeft structuur en kan genieten van kinderen, vindt het leuk om met kinderen bezig te zijn, heeft zorg voor kinderen en kan een warm en geborgen klimaat scheppen
Een gastouder is flexibel en kan zich soepel opstellen ten aanzien van wensen van anderen
Een gastouder is weerbaar en zakelijk. Ze kan op positieve wijze voor zichzelf opkomen en is zich bewust van de zakelijke kant bij de opvang
Een gastouder gaat zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens

Wat doet een gastouder?
Zorgen voor kinderen
Contact opbouwen met het kind in een gezellig en positief klimaat waarin het kind zich veilig en geborgen voelt
Aandacht hebben voor gezondheid, welzijn en ontwikkeling van het kind
De gastouder kan goed kijken naar het gedrag van een kind, zodat er kan worden aangesloten bij de wensen en behoeften van het kind
Zorgen voor -binnen het gastoudergezin passend- voldoende en verantwoord eten, drinken, slapen en andere lichamelijke benodigdheden (zoals een pleister plakken)
De gastouder zorgt voor een dagindeling rondom de verzorgingsmomenten (bijvoorbeeld eten en slapen) en gezinsactiviteiten bijvoorbeeld kinderen naar judo brengen
Activiteiten aanbieden die bij de ontwikkeling van het kind passen (bijvoorbeeld naar de speeltuin gaan) en afhankelijk zijn van de stemming van het kind en mogelijkheden binnen het gezin
Verantwoord kunnen handelen bij ziekte of ongeval van het kind

Bieden van een goede opvangomgeving
Zorgen voor een speelruimte die past bij de leeftijd van het kind
Zorgen voor een goede slaapruimte die past bij het kind
Zorgen dat de ruimten waar het kind verblijft kindvriendelijk is en past in de eisen zoals de GGD dat stelt (veilig, hygiënisch en voldoende ruimte)

Samenwerken met de ouders
De ouders op de hoogte houden van het reilen en zeilen van het kind
Praten met de ouders over hoe het kind zich gedraagt tijdens de opvang en overleggen over de manier van omgaan het kind
De wensen van de ouders ten opzichte van het kind in acht houden

Welke eisen stelt Elite aan de gastouders?
Gastouders onderschrijven het pedagogisch beleid van het gastouderbureau. De ouders worden thuis bezocht, waarbij een risico-inventarisatie gedaan wordt op gebied van veiligheid en hygiëne. Deze wordt jaarlijks herhaald.
Daarnaast zijn de gastouder en haar partner verplicht een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen. Het gastouderbureau biedt regelmatig thema-avonden voor deskundigheidsbevordering.

Contact met het gastouderbureau
Met uw contactpersoon het verloop van de opvang bespreken tijdens huisbezoeken en telefonische contacten. Bij problemen wordt het gastouderbureau ingeschakeld
Deelnemen aan de deskundigheidsbevorderende activiteiten, zoals koffieochtenden en themabijeenkomsten
Afspraken met het Gastouderbureau en de medewerkers nakomen en hen op de hoogte houden van beschikbaarheid (aangeven waneer u weer plek heeft of juist niet)