Aandacht voor uw kind Goedkope opvang Lekker buitenspelen

Frequently Asked Questions

1. Waarom zou ik kiezen voor Elite Gastouderbureau?

Wij streven ernaar kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar een verantwoorde, betrouwbare en plezierige opvang te bieden bij gastouders thuis. De kwaliteit van de gastouderopvang en het welbevinden van het kind staan daarbij centraal. De opvangplek biedt een goede en gezonde omgeving waar een kind zich prettig voelt en waar het zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen.

Als erkend gastouderbureau moeten wij aan hoge eisen voor kwaliteit voldoen. Elite Gastouderbureau wordt daarop ook beoordeeld. Zo moeten onze administratie en het administratieve proces geheel in orde zijn. Ook moeten worden aangetoond dat we pedagogisch verantwoord werken.

2. Wat is het voordeel van opvang bij een gastouder ten opzicht van een kinderdagverblijf?

De opvang bij een gastouder is kleinschalig en daardoor ontstaat een persoonlijke band met de gastouder. Een gastouder past in de regel op minder kinderen tegelijkertijd en kan daarbij veel meer persoonlijke aandacht aan uw kind schenken. Dit komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. Daarnaast is een gastouder in de regel heel flexibel, zodat u opvang kunt regelen voor de tijden waarop u dit nodig heeft. U bent niet verplicht vaste dagdelen af te nemen.

3. Ik werk op onregelmatige tijden. Is dat een probleem voor de opvang?

Er zijn veel gastouders die hier geen enkel probleem mee hebben. U kunt hierover vooraf afspraken maken met de gastouder.

4. Wat doet Elite Gastouderbureau voor de kosten die zij in rekening brengt?

- Elite Gastouderbureau helpt u bij het zoeken naar en vinden van een geschikte gastouder.
- Elite Gastouderbureau blijft uw vraagbaak voor informatie over gastouderopvang: wetten, subsidies, regelingen, etc.
- Elite Gastouderbureau geeft advies bij wijzigingen in uw (leef/werk)situatie.
- Elite Gastouderbureau zorgt voor de facturering en een jaaropgave. De wet Kinderopvang 2010 verplicht ons de kassiersfunctie uit te voeren.
- Elite Gastouderbureau begeleidt de gastouders in hun professionele ontwikkeling om aan alle gestelde deskundigheidseisen te voldoen.
- Elite Gastouderbureau heeft een controletaak op het gebied van veiligheid en hygiŽne. We voeren een risico-inventarisatie uit op het opvangadres en maken hiervan een uitgebreid verslag. Dit verslag wordt bewaard in de dossiers van gastouders, ter controle van de GGD.
- Elite Gastouderbureau hecht grote waarde aan telefonisch en mail bereikbaarheid. Wij zijn nagenoeg altijd bereikbaar voor uw vragen. U krijgt snel een antwoord.

5. Kom ik in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of een opleiding volgen en uw kind mag nog niet naar het voortgezet onderwijs gaan. U kunt de toeslag ook krijgen wanneer u niet werkt, maar uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Verder moet uw kind gebruik maken van geregistreerde kinderopvang zoals Elite Gastouderbureau deze aanbiedt.

7. Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Ga hiervoor naar www.toeslagen.nl en vul de aanvraag in. Elite Gastouderbureau kan u hierbij adviseren.

8. Ik ben aangesloten bij een ander gastouderbureau, hoe stap ik over?

Overstappen naar Elite Gastouderbureau gaat heel gemakkelijk.

Stapt u over zonder een gastouder, dan meldt u zich gewoon aan als nieuwe vraagouder.

Stapt u over MET een gastouder, dan zijn een aantal dingen van belang. Allereerst is het belangrijk dat uw gastouder voldoet aan onze voorwaarden. En daarbij is het belangrijk om rekening te houden met eventuele kleine lettertjes in de overeenkomst of algemene voorwaarden van uw huidige gastouderbureau in verband met een eventuele boeteclausule.

9. Regelt het gastouderbureau een vervangende gastouder bij ziekte of vakantie?

Het is heel vervelend als er een gastouder ziek wordt. Zowel voor de gastouder zelf, als voor de kinderen en ouders die gebruik maken van de opvang bij de desbetreffende gastouder. Of als uw vakantie niet overeenkomt met die van de gastouder.

Indien u bij Elite Gastouderbureau aangeeft dat u vervangende opvang nodig heeft, proberen wij direct noodopvang te regelen. Meestal lukt dit wel en kunt u uw kind naar een alternatieve gastouder brengen.

Belangrijk is dan wel om een tijdelijke wijziging door te geven aan de Belastingdienst. Elite Gastouderbureau verstrekt het registratienummer van de alternatieve gastouder. En ook wanneer uw eigen gastouder weer beter is, geeft u opnieuw een wijziging door aan de Belastingdienst.

10. Geldt het vierogenprincipe ook voor de opvang via een gastouderbureau?

Het vierogenprincipe geldt sinds 2013 alleen voor opvang in een kinderdagverblij en niet voor opvang via een gastouderbureau. Dit omdat ouders die kiezen voor gastouderopvang kiezen bewust voor één gastouder die zij vertrouwen. Met deze gastouder hebben de ouders vervolgens veelvoudig contact. Bij opvang in een kinderdagverblijf beslissen ouders niet zelf wie hun kind opvangt en vindt de opvang meestal plaats in een setting waarin meerdere personen werkzaam zijn.

Gastouders vallen wel onder de regel van continue screening waarbij niet alleen de gastouders maar ook hun volwassen huisgenoten doorlopend worden gecontroleerd op (nieuwe) strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken met kinderen.